technologie w biznesie

wynajem

Generalny remont domu

Zamierzając remont mieszkania nie możemy zapominać o tym, iż w czasie jego trwania nieuchronnie zostaniemy „wytwórcą” odpadków na dużo większą skalę niż zwykle.


Poremontowe odpady możemy podzielić na dwie główne grupy: nienadające się do ponownego wykorzystania – przykładowo eternit, wykładziny podłogowe, papa oraz nadające się do powtórnego spożytkowania – dla przykładu gruz budowlany, rozmontowane szafki, urządzenia albo złom.
Continue reading