technologie w biznesie

wynajem

Generalny remont domu

Zamyślając remont domku nie możemy zapominać o tym, iż w trakcie jego trwania nieuchronnie będziemy „wytwórcą” odpadów na dużo większą skalę niż zazwyczaj.


Poremontowe odpadki można podzielić na 2 podstawowe grupy: nienadające się do ponownego wykorzystania – np. eternit, wykładziny podłogowe, tapety i nadające się do powtórnego spożytkowania – przykładowo gruz budowlany, rozebrane szafki, armatura czy złom.
Czytaj dalej