technologie w biznesie

wynajem

Generalny remont domu

Planując remont mieszkania nie możemy nie pamiętać o tym, iż w trakcie jego trwania niechybnie zostaniemy „wytwórcą” odpadów na dużo większą skalę niż zwykle.


Poremontowe odpadki możemy podzielić na 2 podstawowe grupy: nienadające się do powtórnego wykorzystania – np. rury azbestowe, wyroby z PVC, papa a także nadające się do powtórnego spożytkowania – np. gruz budowlany, rozmontowane szafki, urządzenia bądź złom.
Continue reading