technologie w biznesie

Wspólnota

Jakim sposobem funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z miasta Łódź?

Wspólnota mieszkaniowa wymierza ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład konkretnej nieruchomości. Jest to jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Wspólnota mieszkaniowa zazwyczaj ma firmę, siedzibę, zarząd wspólnoty, oraz także nr REGON i nr NIP.
Czytaj dalej