technologie w biznesie

Masz problem z komputerem – znajdź serwis.

Generalny remont domu

Planując remont domku nie możemy nie pamiętać o tym, że w czasie jego trwania niechybnie zostaniemy „wytwórcą” odrzutów na dużo ogromniejszą skalę niż na ogół.


Poremontowe odpadki można podzielić na 2 główne grupy: nienadające się do ponownego wykorzystania – dla przykładu eternit, wyroby z PVC, ceramika budowlana a także nadające się do ponownego wykorzystania – np. gruz budowlany, zdemontowane szafki, urządzenia bądź panele podłogowe.
Czytaj dalej