technologie w biznesie

usług

Jaki jest rynek gazu w Polsce

Gaz ziemny możemy podzielić na dwa najważniejsze rodzaje. Podstawowym jest gaz wydobywany ze źródeł standardowych, następnym rodzajem będzie taki ze źródeł niekonwencjonalnych. Różnica w takim wypadku wynika zarówno z metody wydobywania gazu, jak również nieco innego charakteru materiałów.
Czytaj dalej