technologie w biznesie

świadczenia

Kapitał początkowy jako baza obliczenia emerytury – zobacz co dobrze wiedzieć

Kapitał początkowy rozliczany jest każdej jednostce na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy będzie przekazany do ZUS prośba razem z dokumentami o jego ustalenie i kiedy pozostanie przekazana decyzja wyznaczająca jego wysokość. Podstawę zliczenia emerytury, stwierdzanej według nowych, zreformowanych norm, stanowi ogół kwot zwaloryzowanego kapitału wstępnego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne.
Continue reading