technologie w biznesie

Sposoby na uniknięcie dużych kosztów zatrudnienia – sprawdź na ten temat więcej informacji

Współcześnie największe znaczenie gospodarcze mają małe i średnie firmy. Poziom zatrudnienia w owych jednostkach w bezpośredni sposób jest zależny od kosztów zaangażowania – im wyższe koszty tym mniejsza chęć przedsiębiorców do zatrudniania nowych pracowników w oparciu o przepisy prawa pracy. Normalne jest wówczas, że poszukują oni innych możliwości zatrudnienia pracownika choćby na umowę zlecenie. Z punktu spojrzenia chlebodawcy to podejście korzystne, obniża koszty pracy przez unikniecie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.

dokumenty

Autor: Manchester City Library
Źródło: http://www.flickr.com
Oczywiście nie każdą pracę możemy realizować na podstawie umów w wyższym stopniu korzystnych dla chlebodawców. Prawo pracy jasno określa, że takową umową mogą objęte być czynności przejściowe, o charakterze zamkniętej całości możliwej do przeprowadzenia w czasie obowiązywania umowy. Dla przykładu może być to opracowanie znaku graficznego lub tłumaczenie konkretnego tekstu. W innych sytuacjach nieodzowna będzie umowa o pracę – sprawdź to. Taki wymóg jest próbą zagwarantowania interesów pracobiorców, jacy z założenia są słabszą stroną w negocjacjach z chlebodawcą. Nie oznacza to jednakże, że nie można stymulować zatrudnienia poprzez sterowanie dwoma wartościami, które wpływają na koszty. Są to płaca minimalna a także przeciętne wynagrodzenie. Aktualne stawki ZUS użyteczna treść bowiem obliczane są w oparciu o nadmienione składniki.

Jeszcze inną formą ograniczenia kosztów pracy są tak zwane kontrakty menadżerskie czyli umowy cywilnoprawne zawierane najczęściej ze specjalistami. Przedmiotem takich umów może być kierowanie firmą. Jest to doskonałe rozwiązanie wówczas gdy do prawidłowego działania firmy nieodzowna jest specjalistyczna wiedza przykładowo inżynierska której nie posiada właściciel firmy albo rozmiar firmy wymaga zaangażowania specjalistów z obszaru ekonomii i zarządzania na stanowiskach decyzyjnych. Częstokroć integralną częścią takich umów jest dodawana umowa o zakazie konkurencji – na tej stronie. Definiuje ona czas przez który pracownik nie może podejmować pracy w konkurencyjnym przedsiębiorstwie albo wykonywać pracy na analogicznym stanowisku u drugiego chlebodawcy. Zazwyczaj wiąże się to z większymi poborami.