technologie w biznesie

slogan

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

Standardową formą znaku towarowego jest znak słowny albo znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody w większości przypadków wykorzystywane. Żeby były one jedynie i tylko nasze i aby zupełnie nikt ich od nas nie odgapił warto je ochronić.
Continue reading