technologie w biznesie

reklamy

Jaki znany polski twórca jest powszechnie uważany za prekursora ojczystego plakatu?

O tym, że promocja jest motywacją sprzedaży pamięta wręcz każde małe dziecko. W obecnych czasach mamy do obcowania z olbrzymią wprost rywalizacją w każdej dziedzinie. Spółki, które chcą zdobyć nowego petenta na oferowane przez siebie produkty lub usługi poszukują coraz to innych rodzajów promocji, lecz na arenie cały czas obecne są również postaci bardziej tradycyjne.


Z pewnością zalicza się do nich plakatowanie Łódź, czyli forma, która znana jest od końca XIX i pierwszej połowy XXw.
Czytaj dalej

Jak na przestrzeni dekad przeobraził się sposób reklamy towarów, hipermarketów i polityków kandydujących w wyborach do sejmu

Gdy po obradach Okrągłego Stołu ojczysty rynek w znacznym stopniu się zmienił. Państwo przestało sprawować kuratelę nad gospodarką i co bardziej operatywni obywatele społeczeństwa mogli zakładać własny interes. Z czasem takich osób było coraz więcej i teraz muszą oni konkurować o klientów.
Czytaj dalej