technologie w biznesie

praca

Na czym polega praca tłumacza przysięgłego

Zdawać by się mogło, iż gruntowne poznanie jakiegoś języka – czy to od jego strony oficjalnej, czy w wyższym stopniu codziennej, będzie podstawą w przypadku zajęcia tłumacza. Do tego powinien on znać konteksty kulturowe, jakie umożliwiają uchwycenie idiomów lub bardziej regionalnych odmian języka.
Continue reading

Praca w IT

Coraz nagminniej rozstrzygnięcia do kierowania łącznością, muszą obsługiwać nie wyłącznie telefony, faksy i korespondencję elektroniczną. Wzrasta wzięcie telefonii internetowej i sympozjów wideo. Zapewnienie stabilnego dojścia do każdych wymaganych dokumentów, takich jak raporty dialogów, faksy, także pozostała korespondencja, jest warunkiem przejrzystości pracy przedsiębiorstwa, oraz kreatywnego przetwarzania danych.
Continue reading

Jak przebiega ścieżka edukacyjno-zawodowa znawców prawa?

Praca prawnika cieszy się respektem. Ta grupa zawodowa uważana jest za elitarną. Co się kryje pod określeniem „prawnik” i jak przebiega droga do tego zawodu? „Prawnik” to sformułowanie dość ogólnikowe. Odnosi się do każdej osoby, która ukończyła studia prawnicze. Nauka na uniwersytecie pochłania pięć lat w ramach jednolitych studiów magisterskich.
Continue reading