fieldbusworld.com

technologie w biznesie

Prestiż, wysokie pensje i niezbyt dobry odbiór społeczny. Mocne i słabe strony pracy prawnika.

Prawo jest dyscypliną, która w przeważającej większości osób wzbudza silne uczucia. Składa się na to wiele kwestii. Pierwszym z nich jest sposób postrzegania prawników przez opinię publiczną. Już sam początek kariery zawodowej przyszłych mecenasów, oskarżycieli i sędziów bywa przeróżnie oceniany. Z jednej strony studia na Wydziale Prawa uważane są za najcięższe, a zarazem za najbardziej renomowane. Licealiści, chcący spełniać się w zawodach związanych z prawem już od pierwszych miesięcy nauki koncentrują się przede wszystkim na tych przedmiotach egzaminu dojrzałości, które zapewniają udział w procesie rekrutacyjnej na ten kierunek.
Czytaj dalej

Jak przebiega ścieżka edukacyjno-zawodowa znawców prawa?

Praca prawnika cieszy się poważaniem. Ta grupa zawodowa zaliczana jest do społecznej elity. Co się kryje pod określeniem „prawnik” i jak wygląda droga do tego zawodu? „Prawnik” to sformułowanie raczej niekonkretne. Odnosi się do wszystkich osób, które ukończyły studia prawnicze. Nauka na uniwersytecie trwa pięć lat w ramach jednolitych studiów magisterskich.
Czytaj dalej