technologie w biznesie

Oracle

Praca w IT

Coraz to nagminniej rozwiązania do zarządzania łącznością, powinny obsługiwać nie tylko telefony, faksy i pocztę elektroniczną. Rośnie popularność telefonii internetowej i narad wideo. Zapewnienie solidnego dostępu do wszelkich wymaganych dokumentów, takich jak protokoły rozmów, faksy, także inna korespondencja, jest warunkiem przejrzystości pracy jednostki, także skutecznego przetwarzania danych.
Czytaj dalej