technologie w biznesie

opodatkowanie

Czy warto zdecydować się na podatek liniowy? Co wiemy o tej formie rozliczenia? Czy jest warta rozpatrzenia?

Podatek liniowy, jaki nazywany jest również płaskim, to jedna z metod wyliczania podatku, zgodnie z jaką wysokość należnego podatku jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Taki typ podatkowy wykorzystywany jest przy wyliczaniu podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych, ale także podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość podatku liniowego nie zmienia się, jest to dziewiętnaście procent dla każdego z podatników.
Continue reading