technologie w biznesie

odpady

Generalny remont domu

Zamyślając remont domku nie możemy zapominać o tym, iż w czasie jego trwania niechybnie będziemy „wytwórcą” odpadków na dużo większą skalę niż zazwyczaj.


Poremontowe odpady możemy podzielić na 2 główne grupy: nienadające się do ponownego wyzyskania – na przykład rury azbestowe, wykładziny podłogowe, szkło a także nadające się do ponownego wyzyskania – na przykład gruz budowlany, rozebrane szafki, urządzenia czy panele podłogowe.
Continue reading