technologie w biznesie

odpady

Generalny remont domu

Zamyślając remont domku nie możemy zapominać o tym, że w trakcie jego trwania nieuchronnie zostaniemy „wytwórcą” odpadków na dużo ogromniejszą skalę aniżeli zazwyczaj.


Poremontowe odpadki możesz podzielić na 2 podstawowe grupy: nienadające się do ponownego wykorzystania – np. rury azbestowe, wykładziny podłogowe, papa jak też nadające się do ponownego spożytkowania – np. gruz budowlany, zdemontowane szafki, urządzenia albo złom.
Czytaj dalej