technologie w biznesie

OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

Standardową formą znaku towarowego jest znak słowny albo znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody najczęściej wybierane. Ażeby były one jedynie i wyłącznie nasze i aby nikt ich od nas nie odgapił warto je zastrzec.

Znak towarowy ochrona to wszelkiego typu przedsięwzięcia mające na celu uniemożliwienie posługiwania się daną marką bez zgody jego właściciela. Funkcją tego typu znaku towarowego jest odróżnienie towaru bądź usługi danego przedsiębiorstwa od towarów albo też usług innego przedsiębiorstwa. Potęguje on wartość rynkową i reputację danego przedsiębiorstwa.

prawo

Prócz tego jest symbolem rozpoznawczym zwabiającym uwagę potencjalnych klientów. By opatentować taki znak towarowy lub wzór przemysłowy warto go zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski. Może tego dokonać osoba fizyczna lub prawna mająca swoją działalność gospodarczą. Ochrona znaku towarowego przydzielana jest na dziesięć lat od daty zgłoszenia. Opłatę trzeba wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Oczywiście po upływie 10 lat może być ta ochrona przedłużona na kolejne okresy 10-letnie.

Trzeba tylko złożyć następny wniosek. Tego typu patent gwarantują znakom towarowym należytą ochronę. Znaki towarowe mogą występować m.in. w formie słownej, czyli na przykład jakiś slogan reklamowy, graficznej np. logo czy rysunek lub dźwiękowej. Niekiedy jednakże ciężko jest uzyskać ochronę danego znaku albowiem musi on mieć zdolność odróżniającą. Też ciężko jest uzyskać taką zgodę wtenczas, kiedy konkurencja używa zbliżonej szaty graficznej, mimo iż wykorzystane słowa są w pełni całkowicie inne.