technologie w biznesie

materiał

Generalny remont domu

Zamyślając remont domku nie możemy zapominać o tym, iż w czasie jego trwania niechybnie będziemy „wytwórcą” odpadków na dużo większą skalę niż zazwyczaj.


Poremontowe odpady możemy podzielić na 2 główne grupy: nienadające się do ponownego wyzyskania – na przykład rury azbestowe, wykładziny podłogowe, szkło a także nadające się do ponownego wyzyskania – na przykład gruz budowlany, rozebrane szafki, urządzenia czy panele podłogowe.
Continue reading

Jaki jest rynek gazu w Polsce

Gaz ziemny powinniśmy podzielić na dwa najważniejsze rodzaje. Podstawowym jest gaz wydobywany ze źródeł nieodnawialnych, kolejnym rodzajem będzie taki ze źródeł niestandardowych. Różnica w tym wypadku wynika również z metody wydobywania gazu, niczym też nieco odmiennego charakteru materiałów.
Continue reading