technologie w biznesie

materiał

Generalny remont domu

Zamierzając remont mieszkania nie możemy zapominać o tym, iż w czasie jego trwania nieuchronnie zostaniemy „wytwórcą” odpadków na dużo większą skalę niż zwykle.


Poremontowe odpady możemy podzielić na dwie główne grupy: nienadające się do ponownego wykorzystania – przykładowo eternit, wykładziny podłogowe, papa oraz nadające się do powtórnego spożytkowania – dla przykładu gruz budowlany, rozmontowane szafki, urządzenia albo złom.
Continue reading

Jaki jest rynek gazu w Polsce

Gaz ziemny powinniśmy podzielić na dwa najważniejsze rodzaje. Podstawowym jest gaz wydobywany ze źródeł nieodnawialnych, kolejnym rodzajem będzie taki ze źródeł niestandardowych. Różnica w tym wypadku wynika również z metody wydobywania gazu, niczym też nieco odmiennego charakteru materiałów.
Continue reading