technologie w biznesie

materiał

Jaki jest rynek gazu w Polsce

Gaz ziemny powinniśmy podzielić na dwa najważniejsze rodzaje. Podstawowym jest gaz wydobywany ze źródeł nieodnawialnych, kolejnym rodzajem będzie taki ze źródeł niestandardowych. Różnica w tym wypadku wynika również z metody wydobywania gazu, niczym też nieco odmiennego charakteru materiałów.
Continue reading

Generalny remont domu

Zamierzając remont mieszkania nie możemy zapominać o tym, iż w toku jego trwania niechybnie będziemy „wytwórcą” odpadków na dużo ogromniejszą skalę niż zazwyczaj.


Poremontowe odpadki możemy podzielić na dwie podstawowe grupy: nienadające się do powtórnego wyzyskania – np. rury azbestowe, wyroby z PVC, tapety jak też nadające się do powtórnego wyzyskania – dla przykładu gruz budowlany, zdemontowane szafki, armatura lub panele podłogowe.
Continue reading