technologie w biznesie

Jak przebiega ścieżka edukacyjno-zawodowa znawców prawa?

Zawód prawnika cieszy się szacunkiem. Ta grupa zawodowa zaliczana jest do elity społeczeństwa. Co się kryje pod określeniem „prawnik” i jak przebiega droga do tego zawodu? „Prawnik” to sformułowanie dość niekonkretne. Odnosi się do każdej osoby, która ukończyła studia w zakresie prawa. Edukacja na uczelni wyższej pochłania pięć lat w ramach jednolitych studiów magisterskich.

prawnik

Autor: Blaues Sofa
Źródło: http://www.flickr.com

Prawo słynie z tego, że jest kierunkiem dość wymagającym. Studenci muszą szczegółowo zapoznać się z licznymi przepisami z różnych gałęzi prawa. Ponadto fundamentalne jest przyswojenie umiejętności rozwiązywania problemów prawnych, czyli tak zwanych kazusów. Chodzi o to, by nabyć umiejętność stosowania poznanych norm prawnych w odniesieniu do konkretnych sytuacji, stanów faktycznych. Podczas edukacji przyszli eksperci w zakresie prawa uczą się przede wszystkim prawa karnego, prawa cywilnego, administracyjnego, międzynarodowego, prawa pracy czy prawa gospodarczego. Oprócz tego programy studiów przewidują zajęcia z procedury karnej, cywilnej czy administracyjnej.

Absolwent studiów prawniczych ma do wyboru kilka opcji. Po pierwsze może może postawić na określoną aplikację, czyli czas przygotowujący do wykonywania wybranego zawodu. Radca prawny, adwokat, notariusz, sędzia, prokurator oraz komornik – to zawody, do wykonywania których można po prawie aspirować. Aplikacja zaczyna się po zdaniu egzaminu wstępnego, a prawo do wykonywania zawodu otrzymuje się po pomyślnym zaliczeniu egzaminu zawodowego, kończącego. Warto zauważyć, że aplikacja mniej więcej trwa trzy lata. Aplikanci muszą brać udział w zajęciach teoretycznych oraz, co ważne, zdobywają doświadczenie w określonej kancelarii, pod opieką patrona, czyli zawodowego prawnika, który czuwa nad pracą młodego praktykanta. Dla poszukujących porady:

prwanik

Autor: International Maritime Organization
Źródło: http://www.flickr.com

Świeżo upieczony radca prawny, adwokat czy notariusz (notariusz warszawa) z reguły, po zakończeniu aplikacji, otwiera swoją kancelarię. Okazuje się więc, że dojście do zawodu prawniczego to proces, który trwa mniej więcej od 8 do 10 lat. Ścieżka zawodowa nie należy więc do najłatwiejszych, jednak dzięki pasji i zaangażowaniu można uzyskać uprawnienia do wykonywania prestiżowego i elitarnego zawodu zaufania publicznego.