technologie w biznesie

IT

Praca w IT

Coraz to częściej sposoby do zarządzania łącznością, winny obsługiwać nie wyłącznie telefony, faksy i pocztę elektroniczną. Rośnie wzięcie telefonii internetowej i zebrań wideo. Zapewnienie stałego dostępu do każdych wymaganych dokumentów, takich jak sprawozdania rozmów, faksy, oraz pozostała korespondencja, jest warunkiem klarowności pracy przedsiębiorstwa, także wydajnego przetwarzania danych.
Continue reading

Zatroszcz się o perfekcyjną stronę internetową dla swojej firmy. Jakim sposobem to zrobić?

W jaki sposób zarządzać stroną internetową, żeby nasi klienci chętnie z niej korzystali? w pierwszej kolejności musimy zadbać zarazem o odpowiednią zawartość strony, jak i wizualny wygląd oraz oczywiście o jak najlepsze jej wypozycjonowanie, tak, by klienci mogli ją wyszukać.
Continue reading