technologie w biznesie

hasła reklamowe

Jak na przestrzeni dekad przeobraził się sposób reklamy towarów, hipermarketów i polityków kandydujących w wyborach do sejmu

Kiedy po obradach Okrągłego Stołu rodzimy rynek znacznie się zmienił. Państwo przestało sprawować kuratelę nad gospodarką i co bardziej rozgarnięci przedstawiciele społeczeństwa mogli zakładać własną działalność gospodarczą. Z upływem miesięcy takich osób było coraz więcej i teraz muszą oni konkurować o klientów.
Continue reading