technologie w biznesie

dane osobowe

Brak jasności z prawem autorskim – czyli pamiętajmy o przekazywaniu autorskiego prawa majątkowego

Logotypy są nierozerwalnie powiązane z prawem autorskim. Oba tematy będące polem zainteresowania twórców podlegają ustalonym przepisom prawnym. Gdy kupujemy znak jako unikatową usługę (jak choćby logo na stronę internetową), nie stajemy się jednak automatycznie wyłącznymi posiadaczami loga.
Continue reading