technologie w biznesie

dane

Generalny remont domu

Zamyślając remont domu nie możemy nie pamiętać o tym, że w czasie jego trwania niechybnie zostaniemy „wytwórcą” odpadów na dużo większą skalę aniżeli zazwyczaj.


Poremontowe odpadki możesz podzielić na dwie główne grupy: nienadające się do ponownego wyzyskania – np. rury azbestowe, wykładziny podłogowe, ceramika budowlana a także nadające się do ponownego wykorzystania – na przykład gruz budowlany, rozebrane szafki, armatura czy panele podłogowe.
Czytaj dalej