technologie w biznesie

Czy warto zdecydować się na podatek liniowy? Co wiemy o tej formie rozliczenia? Czy jest warta rozpatrzenia?

Podatek liniowy, który nazywa się też płaskim, to jedna z metod wyliczania podatku, zgodnie z którą wysokość naliczonego podatku jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Ten typ podatkowy wykorzystywany jest przy wyliczaniu podstawy podatku od dochodu od osób fizycznych, ale również podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota wyrażona w procentach podatku liniowego nie zmienia się, wynosi dziewiętnaście procent dla każdego z podatników.

Co oprócz tego trzeba wiedzieć w temacie podatek dochodowy liniowy? serdecznie zapraszam

W znaczeniu bardziej konkretnym taki podatek ma polegać na wyłączeniu progresji podatkowej, co oznacza, iż podniesienie stawki podatku następuje, kiedy zwiększa się podstawa opodatkowania. W tym znaczeniu taki podatek jest w stanie funkcjonować w systemie podatkowym obok tego typu pojęć, jak kwota zmniejszająca podatek kliknij w źródło albo różnego rodzaju ulgi od podatku.

rozliczenia

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com

W ogólniejszym znaczeniu podatek liniowy to uproszczona forma podatku, jaki odprowadzamy od osiąganych dochodów poprzez zniesienie ulg podatkowych, jak też kwoty wolnej od podatku. W tej sytuacji całość takiego podatku zależy od ujednoliconej stawki opodatkowania, a także wielkości dochodu, czyli podstawy opodatkowania. Ukazując temat w ten właśnie sposób, funkcja wartości koniecznego do zapłaty podatku od kwoty uzyskanego dochodu, to funkcja liniowa, gdy oczywiście założymy, iż osiągnięty dochód będzie większy od zera. Możliwość skorzystania z takiego podatku jest związana ze spełnieniem określonych wymagań. Pierwsze ograniczenie bierze się ze źródła dochodu, który może podlegać takiemu rodzaju opodatkowania. 


W zgodzie z panującymi regulacjami stawką wynoszącą dziewiętnaście procent mogą być opodatkowane wyłącznie dochody wypracowane z nierolniczej działalności gospodarczej. Przychody, jakie otrzymujemy z innego rodzaju źródeł podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi. Oprócz tego, wybierając liniowy podatek dochodowy, zdecydowanie pomocna strona, mądrze jest odwiedzić osoba rozliczająca się w ten sposób nie powinna świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług tego samego rodzaju, co praca świadczona na jego rzecz na etacie w tym samym roku podatkowym. Jeżeli nie do końca rozumiemy to zagadnienie dobrze jest poradzić się zaufanego księgowego. Takie osoby są w stanie w jasny sposób przedstawić nam na czym polega powyższa kwestia, jak też bardzo wiele innych odnoszących się do kwestii podatków lub w ogóle dochodów czy finansów.