fieldbusworld.com

technologie w biznesie

Praca w IT

Coraz to częściej sposoby do zarządzania łącznością, winny obsługiwać nie wyłącznie telefony, faksy i pocztę elektroniczną. Rośnie wzięcie telefonii internetowej i zebrań wideo. Zapewnienie stałego dostępu do każdych wymaganych dokumentów, takich jak sprawozdania rozmów, faksy, oraz pozostała korespondencja, jest warunkiem klarowności pracy przedsiębiorstwa, także wydajnego przetwarzania danych.
Continue reading

Laptopy – jak dokonać najwłaściwszego zakupu?

Nieustanny postęp technologii, sprawia, iż posiada ona wpływ na coraz więcej stref naszej codzienności, pomaga nam nie tylko w wykonywaniu obowiązków, ale stanowi także niezły sposób na zabawę. Rynek otwiera się na potrzeby klienteli i wypuszcza ciągle świeże rodzaje urządzeń, które ułatwiają nam życie.
Continue reading
1 2 3 85